Giải đáp tình huống


Tháo gỡ vướng mắc về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

24/2/2021
Những vướng mắc về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam vừa được Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp thỏa đáng…