Các Ban

05/27/2013 06:05:51 PM

DANH SÁCH CÁC BAN CHUYÊN MÔN

HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM - NHIỆM KỲ IV (2023-2028)


I/ BAN NGHIỆP VỤ

Trưởng ban: Bà Đinh Thị Quỳnh Vân

Phó ban: Ông Nguyễn Hữu Tân

Thành Viên:

- Bà Cát Thị Hà

- Bà Mai Lan Phương
 

II/ BAN ĐÀO TẠO
Trưởng ban: Ông Lê Khánh Lâm
Phó ban: Bà Hồ Thị Bích Hạnh
Thành viên:

- Bà Nguyễn Thúy Hồng

- Ông Nguyễn Ngọc Thành

- Ông Nguyễn Trí Tân

 

III/ BAN HỘI VIÊN

Trưởng ban: Bà Dương Thị Ngọc Lan

Phó ban: Bà Đinh Thị Thúy

Thành viên:

- Ông Nghiêm Quang Cường

- Ông Nguyễn Trung Hiếu

- Ông Vòng Tắc Xiền

 

IV/ BAN ĐỐI NGOẠI

Trưởng ban: Ông Phan Vũ Hoàng

Phó ban: Ông Nguyễn Văn Được

Thành viên:

- Bà Ngô Thanh Hạnh

- Bà Lương Thị Thu