Dễ dàng quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua Clip hướng dẫn

Để người nộp thuế dễ dàng thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, Tổng cục Thuế vừa phối hợp với Thời báo Tài chính Việt Nam sản xuất 2 video clip giới thiệu những điểm mới và hướng dẫn quyết toán thuế, người nộp thuế có thể xem và thực hiện quyết toán qua mạng dễ dàng.

Đào tạo

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được sự chấp thuận của Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và đầu tư và Cục Quản lý tài chính - Bộ Tài chính,

Hội tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Đại lý thuế TAC – Đại lý thuế Trương Gia tổ chức Khóa đào tạo khởi sự doanh nghiêp áp dụng cho các doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 24 tháng .

Để giúp các doanh nghiệp tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, quyết toán thuế năm 2020 và nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới về thuế, tạo thuận lợi trong việc thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức lớp: “Lưu ý trong kê khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2020; Cập nhập chính sách, Quản lý thuế năm 2021”.

Để giúp các doanh nghiệp tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, quyết toán thuế năm 2020 và nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới về thuế, tạo thuận lợi trong việc thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức lớp: “Lưu ý trong kê khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2020; Cập nhập chính sách, Quản lý thuế năm 2021”.

 

Văn bản mới
Giải đáp tình huống