Hội thảo “Cập nhật các chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2015 và quản lý rủi ro về Thuế”

07/17/2015 04:59:52 PM
Trong các ngày 09 và 17 Tháng 7/2015, Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã tổ chức thành công 2 buổi Hội thảo “Cập nhật các chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2015 và quản lý rủi ro về Thuế” đối với các doanh nghiệp FDI và Nhật Bản tại hai địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh (khách sạn NIKKO) và Hà nội (khách sạn Sheraton).
Upload file:

 

Hội thảo đón nhận sự tham gia của Lãnh đạo Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Đại diện các công ty Big 4: Deloitte Vietnam, Công ty PwC Vietnam, Công ty E&Y Vietnam, Công ty Grant Thornton và gần 100 đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản.

 

Tại buổi Hội thảo các chuyên gia đã trình bày các giải pháp của Chính phủ đề ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Giới thiệu vắn tắt Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 về thuế TNDN, TNCN, GTGT và quản lý thuế; Luật số 70/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Hướng dẫn quản lý rủi ro về Thuế nhà thầu và quy định về chống chuyển giá; Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp Nhật Bản và cải cách thủ tục hành chính Hải quan.

 

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cùng các thuyết trình viên, các Ủy viên BCH VTCA là lãnh đạo các công ty Big 4 và đại diện công ty Grant Thornton (Vietnam) cũng đã giải đáp các câu hỏi của các doanh nghiệp.

 

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo VTCA