HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP VÀ CẤP THẺ HỘI VIÊN HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM

07/30/2013 02:35:33 PM

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP VÀ
CẤP THẺ HỘI VIÊN HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM 
 

 

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ làm thủ tục về thuế, dịch vụ tư vấn thuế hoặc có liên quan đến thuế trên phạm vi cả nước được thành lập vào ngày 17/4/2008 theo Quyết định số 242/QĐ/BNV ngày 13/3/2008 của Bộ Nội vụ; Hội hoạt động theo Điều lệ Hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính về lĩnh vực Hội hoạt động.

 

I. Tiêu chuẩn hội viên: Hội viên của Hội bao gồm Hội viên chính thức và Hội viên liên kết.

 

(1) Hội viên chính thức:  Công dân, tổ chức của Việt Nam có đủ điều kiện hành nghề tư vấn thuế, dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là đại lý thuế) đã và đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ về thuế, hoặc có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính, tán thành Điều lệ Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, tự nguyện gia nhập Hội, đóng hội phí hàng năm;

 

☞  Hội viên tổ chức của Hội là tổ chức được phép hành nghề dịch vụ tư vấn thuế hoặc các hoạt động có liên quan đến thuế ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

 

☞  Hội viên cá nhân của Hội phải có bằng đào tạo theo quy định hiện hành thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật đã và đang làm việc trong lĩnh vực này.

 

(2) Hội viên liên kết: Công dân, tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, đóng hội phí hàng năm.

 

II. Quyền lợi của Hội viên:

 

(1) Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

(2)  Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức:

 

☞  Được cung cấp thường  xuyên các thông tin về chế độ, chính sách , pháp luật về  thuế trong và ngoài nước có liên quan: định kỳ hàng tuần Hội sẽ cập nhật qua email hội viên: số, ngày, tháng, trích yếu  nội dung công văn mới về thuế giúp Hội viên đăng tải dữ liệu từ trang web VTCA; hàng tuần được nhận Bản tin thuế qua email.

 

☞  Được miễn phí hoặc giảm phí khi sử dụng các dịch vụ, ấn phẩm của Hội.

 

☞  Được cấp tài khoản và mật khẩu để truy cập sâu vào trang web VTCA;

 

(3) Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

 

(4) Đặt câu hỏi về thuế và được trả lời qua email: [email protected]

 

(5) Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội. Được quyền uỷ quyền cho hội viên chính thức khác thực hiện các quyền của mình.

 

(6) Được giới thiệu hội viên mới.

 

(7) Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội.

 

(8) Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. Khi ra khỏi Hội phải nộp lại thẻ hội viên cho tổ chức của Hội, nơi tham gia sinh hoạt.

 

(9) Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

 

(10) Các quyền khác của Hội viên tổ chức:

- Được cử không quá 05 (năm) người tham gia các hoạt động của Hội;

- Được kết nối với trang thông tin điện tử của Hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh trên trang thông tin của Hội.

III. Hồ sơ gia nhập Hội
 

* Đối với hội viên tập thể:
 

+) Hội viên tập thể - chính thức:  Đơn xin gia nhập Hội Tư vấn Thuế Việt Nam + giấy phép kinh doanh có hoạt động tư vấn thuế.

 

(Đối với các hội viên cá nhân trong hội viên tập thể thì đơn vị sẽ tổng hợp đơn xin gia nhập Hội và 01 ảnh 3x4 (dán vào đơn) của các hội viên cá nhân).

 

+) Hội viên tập thể - liên kết:  Đơn xin gia nhập Hội Tư vấn Thuế Việt Nam + giấy phép kinh doanh có hoạt động liên quan đến thuế (Hoặc Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư).  

 

* Đối với Hội viên cá nhân

 

+) Cá nhân chính thức:  Đơn xin gia nhập Hội viên cá nhân - Chính thức + 01 ảnh 3x4 + Bản sao chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

 

+) Cá nhân liên kết: Đơn xin gia nhập Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và 01 ảnh 3x4 + 01 Bản sao Bằng cấp nghề nghiệp

 

Hoặc đăng ký theo Form ở dưới. Phần ĐĂNG KÝ NGAY

 

IV. Hội phí:

 

Ban chấp hành trung ương Hội đã thống nhất mức thu hội phí hàng năm của Hội viên như sau:
 

☞ Hội viên tập thể:                                              5.000.000đ /1 năm

 

☞  Hội viên cá nhân thuộc Hội viên tập thể:        600.000đ /1 năm

 

☞  Hội viên cá nhân:                                        1.200.000đ /1 năm

 

Thời gian thu: Hội viên nộp trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

 

Đối với Hội viên tập thể: Hội viên mới gia nhập sau ngày 1 tháng 7 của năm thì năm đó nộp 50% hội phí. 

 

Đối với Hội viên cá nhân: Hội viên mới gia nhập sẽ thu Hội phí là 100.000 VNĐ/ tháng (Tính từ tháng gia nhập đến hết năm dương lịch)
 

 

Hình thức nộp:
 

* Nộp bằng tiền mặt tại Văn phòng Trung ương Hội, Phòng 909 và 910, tầng 9, số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;
 

* Nộp bằng chuyển khoản: 

 

Tên Tài khoản: Hội Tư vấn thuế Việt Nam

 

Số TK: 2111 0000 295 441 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

 

 

Sau khi nhận được đăng ký xin gia nhập Hội, Văn phòng Hội sẽ tập hợp theo từng đợt trình Ban thường vụ xét duyệt và cấp thẻ Hội viên cho các đơn vị và cá nhân đăng ký.

 

 

 

Đăng ký ngay

 


CÁC VĂN BẢN KHÁC:

 

 

- Giới thiệu về VTCA

 

- Quy chế Hội viên

Theo VTCA