Quản lý thuế chặt chẽ tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực game

06/27/2024 10:06:06 AM

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý thuế đổi các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực game.
 
Ngành "công nghiệp" game phát triển mạnh mẽ trong một vài năm trở lại đây.
Ngành "công nghiệp" game phát triển mạnh mẽ trong một vài năm trở lại đây.

Qua công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh trong lĩnh vực Game (Online và Offline), Tổng cục Thuế nhận thấy một số tổ chức, cá nhân phát hành Game (Game Publisher) và phát triển Game (Game Developer) phát triển hoạt động kinh doanh mạnh mẽ trong một vài năm trở lại đây.

Do vậy, để tiếp tục tăng cường quản lý thuế, tránh thất thu thuế đối với loại hình kinh doanh này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực Game trên địa bàn.

Theo đó, chủ động rà soát, phân loại, theo dõi, giám sát, xây dựng danh sách và thường xuyên cập nhật thông tin trạng thái, đánh giá rủi ro đối với các tổ chức, cá nhân này để triển khai các biện pháp quản lý thuế phù hợp theo quy định.

Các cục thuế cần thực hiện kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế theo quy định, đồng thời thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để thực hiện quản lý chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh này. Trường hợp qua công tác thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về thuế và có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp nhận được đề nghị từ Cục Thuế các tỉnh thành phố địa phương khác về việc phối hợp rà soát đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực game, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tích cực, nghiêm túc thực hiện công tác phối hợp.

Thùy Linh

 

tapchitaichinh.vn