Số văn bản:
3216/TCT-CS
Trích yếu:Về việc hóa đơn mất, hỏng, cháy
Ngày ban hành:
11/08/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ