Số văn bản:
2134/TCT-KK
Trích yếu:Về việc các nội dung mới của Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TCT ngày 20/4/2015
Ngày ban hành:
01/06/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế