Số văn bản:
12/2015/NĐ-CP
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế
Ngày ban hành:
12/02/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế