VTCA cập nhật chính sách thuế cho doanh nghiệp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

01/05/2021 10:32:36 AM
Vừa qua Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức khóa cập nhật chính sách thuế và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trong triển khai tại Hà Nội vào ngày 22/7/2020 và Tp. Hồ Chí Minh vào 28/7/2020.

 

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA cập nhật chính sách thuế cho học viên

 

Cùng với việc cập nhật các nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử (HĐĐT), gói giải pháp gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tiền thuê đất theo NĐ 41 của Chính Phủ, Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh…trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nội dung mới về giao dịch liên kết theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và giảm 30% thuế TNDN cho DN có doanh thu tới 200 tỷ VNĐ, các giảng viên của buổi cập nhật đã giải đáp nhiều vướng mắc của doanh nghiệp một cách thấu đáo.

Liên quan đến vấn đề kê khai mức giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch VTCA nhấn mạnh, từ kỳ tính thuế năm 2020, thực hiện theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của UBTVQH về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN. Theo đó,  từ 01/7/2020, cơ quan chi trả thực hiện kê khai theo mức giảm trừ theo mức mới là 11 triệu đồng thay vì 9 triệu đồng, người phụ thuộc là 4,4 triệu thay vì 3,6 triệu… và khi quyết toán thuế TNCN thì được giảm trừ (theo mức mới) cho cả năm.

 

 Một số hình ảnh buổi cập nhật thuế tại Hà Nội

 

 

 

 

         

Từ trái sang phải: ông Dương Văn Lâm, Phó Chánh VP Hội tư vấn Thuế VN, Bà Nguyễn Thị Cúc-Chủ tịch Hội tư vấn Thuế VN, Ms Đinh Mai Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam tại buổi cập nhật ở Hà Nội.

 

Một số hình ảnh buổi cập nhật thuế tại Hồ Chí Minh

 

 

 

Từ trái sang phải: ông Phan Vũ Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Cúc-Chủ tịch Hội tư vấn Thuế VN, Ông Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Kiểm toán RSM  tại buổi cập nhật ở tp Hồ Chí Minh.

 

Cách tính toán xác định tạm nộp thuế TNDN 30%, xác định mức chi phí lãi vay được khấu trừ khi tính thuế TNDN đối với các đơn vị có giao dịch liên kết cũng được các giảng viên hướng dẫn rất chi tiết với các ví dụ minh họa cụ thể. Hàng chục câu hỏi đã được giải đáp ngay tại Hội thảo.  

Với hơn 70 học viên tại Hà Nội và trên 80 học viên tại tp Hồ Chí Minh, buổi cập nhật diễn ra trong không khí sôi nổi với những nội dung thiết thực trong các chính sách thuế mới được trình bày một cách dễ hiểu, cô đọng tới cộng đồng doanh nghiệp với sự tham gia giảng dạy và giải đáp vướng mắc tại Hà Nội là Bà Nguyễn Thị Cúc-Chủ tịch Hội tư vấn Thuế VN, Ms Đinh Mai Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam, ông Dương Văn Lâm, Phó Chánh văn phòng VTCA và tại tp Hồ Chí Minh là Bà Nguyễn Thị Cúc-Chủ tịch Hội tư vấn Thuế VN, ông Phan Vũ Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam, Ông Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Kiểm toán RSM (tp Hồ Chí Minh).

Đồng hành cùng doanh nghiệp, trong thời gian tới, VTCA sẽ nghiên cứu biên soạn và gửi tới bạn đọc những ấn bản về chính sách thuế mới mang tính thời sự và giải đáp được những vướng mắc băn khoăn của cộng đồng người nộp thuế trong quá trình thực hiện chính sách.