Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập
03/20/2014 04:02:52 PM

Hỏi - Đáp (Thuế TNDN_20.03.2014)

Câu 1: Công ty chúng tôi có ngành nghề kinh doanh : thương mại, dịch vụ ( giấy CNĐKKD). Vốn điều lệ : 12 tỷ.

 

Ví dụ :

 

-         Tờ khai thuế GTGT tháng 2/2014 của cty : thuế GTGT  còn được khấu trừ chuyển kỳ sau : 800.000.000 đ ( 800 triệu ).

 

-         Ngày 1/3/2014 Cty thanh lý nhà văn phòng bao gồm quyền sử đất, giá chưa thuế GTGT : 25.000.000.000 đ ( 25 tỷ)

 

-         Quyền sử đất : giá trúng thầu tháng 8/2009 do UBND Tỉnh/TP tổ chức đấu thầu là 5 tỷ.

 

-   Theo giá thị trường hiện nay, quyền sử đất này được định giá là 10 tỷ . Hợp đồng mua bán giữa cty chúng tôi và cty bên mua cũng ghi : quyền sử đất này là 10 tỷ và tài sản trên đất là 15 tỷ

 

Xin hỏi :

 

1. Công ty có được bù trừ số thuế TNDN của các năm trước còn được chuyển sang năm 2014 ? ( Giả sử Thanh lý tài sản này có lãi 5 tỷ; số lỗ còn được chuyển sang của hoạt động kinh doanh chính của DN là 2 tỷ => thu nhập chịu thuế TNDN tính trên = 5 tỷ - 2 tỷ = 3 tỷ).

 

2. Nghiệp vụ thanh lý tài sản này đối với cty chúng tôi ghi nhận là  “ Thu nhập khác” hay “ Bán Bất động sản “ ?

 

Hội tư vấn thuế Việt Nam xin trả lời

 

1. Khoản 2, Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế, TT 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 quy định Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 25%, không được hưởng ưu đãi thuế TNDN, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động SX-KD khác. Theo đó, quý DN không bù trừ số lỗ của hoạt động KD chính vào lãi do thanh lý bất động sản.

 

2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận và báo cáo riêng và kê khai trên số 33 của Tờ khai thuế TNDN theo mẫu số 01A/TNDN và tại chỉ tiêu B14 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (ban hành theo TT số 156/2013/TT-BTC)

 

Câu 2: Xin quý hội cho tôi hỏi về cách quyết toán thuế TNDN 2013 như sau:

 

Theo hướng dẫn tại thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013, thì thuế suất thuế TNDN 20% áp dụng từ 01/07/2013 đối với Dn có có Doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ hoặc doanh thu bình quân tháng không quá 1,67 tỷ. 

 

Vậy trường hợp 1:

 

Nếu DN có DT năm 2012 dưới 20 tỷ đồng, tổng doanh thu 2013 trên 20 tỷ đồng thì khi quyết toán thuế TNDN có được áp dụng thuế suất 20% cho khoản DT phát sinh từ 01/07 đến 31/12/2013 hay không? (cách tính?);

 

Trường hợp 2: DN có DT năm 2012 trên 20 tỷ, tổng DT năm 2013 dưới 20 tỷ, vậy từ 01/07

 

Hội tư vấn Thuế xin trả lời như sau:

 

TH1:    Nếu DN có DT năm 2012 dưới 20 tỷ đồng, tổng doanh thu 2013 trên 20 tỷ đồng thì khi quyết toán thuế TNDN có được áp dụng thuế suất 20% cho khoản DT phát sinh từ 01/07 đến 31/12/2013 hay không?

 

Tại khoản 1, Điều , Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 đã qui định những DN được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 1/7/2013 như sau:

 

- DN được thành lập theo qui định của pháp luật VN kể cả HTX, đơn vị SN có doanh thu, có tổng DT hàng năm không quá 20 tỷ đ trong đó:

 

+ Tổng DT năm là tổng DT của năm trước liền kề: căn cứ vào chỉ tiêu MS(01) và chỉ tiêu MS(08) trên phụ lục kết quả SXKD của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNDN.

 

Đối chiếu với qui định trên, nếu kỳ tính thuế của quý DN trùng với năm dương lịch và DT hoạt động cả năm 2012 của đơn vị là dưới 20 tỷ VNĐ (tức không quá 20 tỷ đồng) thì được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến 31/12/2013.

 

2/ Trường hợp 2: nếu DN có DT năm 2012 trên 20 tỷ đ nhưng tổng DT năm 2013 dưới 20 tỷ đ. Vậy từ 1/7 đến 31/12/2013 có được áp dụng thuế suất 20% hay không?

 

Căn cứ quy định nêu trên của TT 141/2013/TT-BTC, nếu kỳ tính thuế của quý DN trùng với năm dương lịch thì do DT năm 2012 trên 20 tỷ nên quý DN sẽ không được áp dụng thuế suất 20% từ 1/7/2013 đến 31/12/2013.

 

Câu 3: Công ty tôi là Cty TNHH MTV thành lập tháng 5/2010, lĩnh vực hoạt động là sản xuất phần mềm. Đến tháng 10/2010 công ty chuyển đổi sở hữu từ ông A qua ông B (trước khi thành lập Cty hai ông trên chưa một lần kinh doanh trong lĩnh vực trên).

 

Theo tôi được biết tại điểm b khoản 2.2 và khoản 2.7, Mục I, Phần H Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 có viết (Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau: 

 

b) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước);

 

và khoản 2.7 có viết. (Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp)

 

1. Như vậy cho chúng tôi được hỏi công ty tôi có được hưởng ưu đãi thuế TNDN và hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN hay không?. (Kể từ ngày nhận chuyển đổi sở hữu ông B thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế phát sinh).

 

2. Tại thời điểm chuyển đổi sở hữu thì có Cty TNHH MTV có phải cần làm thủ tục quyết toán không?

 

Hội tư vấn Thuế xin trả lời như sau:

 

1. Căn cứ khoản 2.7, Điều 2, Phần H, TT. 130/2008/TT-BTC thì DN thành lập từ chuyển đổi sở hữu, chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế TNDN và được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, nếu tại thời điểm chuyển đổi chủ đầu tư tháng 5/2010, doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại.

 

2. Căn cứ Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành (Ngày hiệu lực: 19/08/2007 và hết hiệu lực: 14/04/2011) thì DN chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp DN chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì DN mới được thành lập từ DN chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chứ không có quy định bắt buộc phải quyết toán thuế.

 


Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 1005 và 1007, tầng 10, Tòa nhà VTC Online - số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Tp. Hà Nội  
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG