Số văn bản:
4122/TCT-DNL
Trích yếu:Về việc trả lời Công ty Thái Sơn về thực hiện HĐĐT
Ngày ban hành:
12/09/2016
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ