Số văn bản:
01/CT-BTC
Trích yếu:VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ SẮP XẾP, SÁP NHẬP CHI CỤC THUẾ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THÀNH CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TRỰC THUỘC CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Ngày ban hành:
09/05/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Văn bản khác
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế