Số văn bản:
01/2021/NĐ-CP
Trích yếu:Về hướng dẫn thực hiện về Đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020
Ngày ban hành:
04/01/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế