banner web

 

Hội Tư vấn thuế Việt Nam tham dự hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp năm 2014 về thủ tục hành chính, chính sách thuế và hải quan”

11/03/2014 02:00:02 PM
Sáng ngày 30/10/2014, tại Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam và Ông Nguyễn Đình Cư – Phó chủ tịch Hội kiêm tổng thư ký đã tham dự hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp năm 2014 về thủ tục hành chính, chính sách thuế và hải quan” do Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức.

 

Bà Nguyễn Thị Cúc đã có phát biểu tham luận tại Hội nghị: Bà Cúc cho biết, qua khảo sát 16 doanh nghiệp, trước đây phần lớn các cán bộ thuế, hải quan để đảm bảo an toàn cho NSNN đã yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm những giấy tờ khác ngoài văn bản quy định. Ví dụ liên quan đến thủ tục hoàn thuế, các cơ quan thuế địa phương yêu cầu doanh nghiệp kê các bảng kê hàng quý, hàng năm. Còn tại cơ quan hải quan, dù khai điện tử nhưng vẫn yêu cầu có thêm các tờ khai giấy. Sau khi Bộ Tài chính ra chỉ thị đối với các cơ quan địa phương không được phép yêu cầu doanh nghiệp nộp thêm bất cứ giấy tờ. Và tới thời điểm này, bất cập này đã được sửa đổi cùng với việc triển khai các Thông tư 119, 151 mới ban hành.

 

 

Bà Cúc cũng đề xuất chính sách thuế cần ổn định để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh, những sửa đổi chính sách thuế cần mang tính hệ thống để doanh nghiệp dễ nắm bắt và tuân thủ đúng.

 

Theo Bà Cúc, doanh nghiệp cho biết chỉ mong muốn làm thế nào để không vi phạm pháp luật về thuế, không bị phạt, không bị dừng làm thủ tục hải quan chứ chưa quan tâm nhiều đến việc giảm số giờ khai thuế.


Theo VTCA