banner web

 

Ngày 8/3, Nhân đợt làm việc ở tại TP. Hồ Chí Minh – Chủ tịch Nguyễn Thị Cúc đã đến thăm Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam

09/25/2013 03:56:45 PM

Ngày 8/3, Nhân đợt làm việc ở tại TP. Hồ Chí Minh  – Chủ tịch Nguyễn Thị Cúc đã đến thăm Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch VTCA chụp ảnh cùng đại diện công ty TNHH Deloitte Việt Nam

 

 

Bà Hà Thị Thu Thanh - Tổng giám đốc công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Bà Nguyễn Thị Cúc - Nguyên Phó Tổng cục trưởng TCT, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam

 

 

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam


Theo VTCA