Tiếp tục các chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển

04/16/2023 07:13:55 PM

Upload file:

Nghị quyết số 50/NQ-CP yêu cầu các bộ, ngành liên quan quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục xem xét, thực hiện các giải pháp về miễn, giảm, giãn, hoãn, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất năm 2023... Để cùng thảo luận, làm rõ hơn vấn đề này, TBTCVN đã mời đến trường quay bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam.

Xem bản tin.