banner web

 

Thông báo kết quả thi và phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 1 năm 2020

01/05/2021 10:32:35 AM

Căn cứ Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-TCT ngày 14/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2020.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2020 Thông báo kết quả thi và phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 1 năm 2020 như sau:

1. Kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 1 năm 2020

Theo Quyết định số 83/QĐ-HĐT ngày 21/07/2020 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 1 năm 2020.

2. Phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 1 năm 2020

Hội đồng thi tiếp nhận đề nghị phúc khảo của thí sinh như sau:

- Hồ sơ đề nghị phúc khảo: theo mẫu Đơn đề nghị phúc khảo đính kèm.

- Thời gian nhận đơn: từ ngày 27/07/2020 đến ngày 31/07/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận đơn: Phòng 707, Trường Nghiệp vụ Thuế, Tổng cục Thuế - số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Hình thức đăng ký phúc khảo: trực tiếp hoặc qua bưu chính. Ngày nhận đơn phúc khảo là ngày cán bộ trực tiếp nhận đơn phúc khảo hoặc ngày đóng dấu bưu điện nơi thí sinh gửi đơn phúc khảo.

Lưu ý: Đơn phúc khảo nộp sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo số điện thoại sau để được giải đáp: 024.39727753.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2020 trân trọng thông báo./.

 

Tài liệu đính kèm :

Theo Tổng cục thuế