banner web

 

Cải cách hệ thống thuế hướng đến quản lý bằng điện tử

04/20/2021 09:40:34 AM

Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hướng đến một thể chế chính sách thuế minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế..., Tổng cục Thuế đang hoàn thiện dự thảo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu điện tử hóa công tác quản lý thuế.

 

cục thuế tp.hcm
Thủ tục hành chính thuế ngày càng đơn giản, dễ thực hiện. Ảnh: Nhật Minh.

 

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đang khẩn trương nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện dự thảo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 sẽ được triển khai thành 2 giai đoạn. Giai đoạn từ 2021 - 2025 và giai đoạn từ 2026 - 2030. Việc chia thành 2 giai đoạn nhằm đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu, tạo tiền đề để ngành Thuế triển khai thắng lợi toàn bộ Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030.

Các mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 gồm: Thứ nhất, đổi mới đồng bộ hệ thống chính sách thuế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đảm bảo tính ổn định, bền vững của quy mô nguồn lực, có mức động viên hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, góp phần thiết lập môi trường kinh tế cạnh tranh phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

Thứ hai, xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đồng thời dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản (thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập). Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số.

“Chiến lược giai đoạn này phấn đấu đến năm 2030 môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu. Xây dựng nhanh nền hành chính hiện đại, dựa trên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tính chuyên nghiệp cao, có năng lực sáng tạo, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp...” - ông Tuấn cho biết.

Chiến lược cũng nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng chính phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số.

Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, sau 10 năm triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước.

Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao./.

 


Theo Thời báo Tài chính