Mở lớp cập nhật kiến thức online tháng 12 năm 2022

12/08/2022 10:07:09 AM

Upload file:

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cập nhật kiến thức online tháng 12 năm 2022

Để cập nhật kiến thức về thuế cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách chế độ về thuế Thu nhập doanh nghiệp, về hoàn thuế GTGT, lưu ý nội dung Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 và xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện, tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, tránh rủi ro trong thực hiện.

Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức lớp cập nhật kiến thức trong tháng 12 năm 2022, với thời gian, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, Thứ sáu, ngày 23/12/2022; Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30 đến 17h30.

2. Nội dung cập nhật: 08 giờ kiến thức thuế

* Buổi sáng:

- Chính sách ưu đãi thuế TNDN: Điều kiện, nguyên tắc ưu đãi, các hình thức ưu đãi

- Trao đổi, giải đáp vướng mắc.

* Giảng viên: Ông Nguyễn Đình Cư – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTCA.

* Buổi chiều:

- Chính sách hoàn thuế GTGT; bao gồm cả nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 về hoàn thuế GTGT;

 - Trao đổi, giải đáp vướng mắc.

*Giảng viên: Ông Nguyễn Hữu Tân- Chuyên viên cao cấp, Chánh VP VTCA, nguyên phó Vụ trưởng Chính sách – TCT.

            *Đường link đăng ký lớp:

https://docs.google.com/forms/d/1Fa7dui4U_fNfJogC1jU8uQZZo-bHdRWlF2RZQrx9vv0/edit

3. Hình thức cập nhật: Trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

(Cài đặt ứng dụng Zoom Cloud meeting trên điện thoại hệ iOS hoặc hệ Androi, hoặc tải và cài đặt phần mềm ứng dụng này từ web về máy tính cá nhân).

4. Thành phần mời dự cập nhật kiến thức

* Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc tài chính, kế toán các DN và tổ chức, cá nhân có quan tâm đến thuế.

* Nhân viên đại lý thuế và người có chứng chỉ hành nghề Kế toán hoặc ĐLT.

* Đối với cá nhân có chứng chỉ ĐLT, sau khi tham dự lớp cập nhật, Hội Tư vấn thuế sẽ cấp Giấy xác nhận số giờ cập nhật theo quy định của Tổng cục Thuế

5. Phí tham dự:

Trong điều kiện còn khó khăn do dịch Covid-19, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam hỗ trợ kinh phí cho hội viên, học viên tham dự 200.000đ/hv. Mức phí tham dự còn:

 *Học viên: 500.000đ/người/ngày.

* Hội viên VTCA: 400.000đ/người/ngày. Áp dụng cho hội viên đã nộp hội phí đến năm 2022.

- Học viên có Chứng chỉ ghi nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số chứng chỉ [dấu cách] Lớp 23.12

- Học viên không có chứng chỉ ghi nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số di động [dấu cách] Lớp 23.12

VTCA sẽ gửi tài liệu học, đường link phòng học trực tuyến qua Zoom, ID lớp học và mật khẩu đến học viên/hội viên qua email.

6. Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản

          + Tên Tài khoản: Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

          + Số Tài khoản: 2111 0000 295 441

          + Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội.

7. Thời gian đăng ký: Hoàn thành đăng ký, chuyển khoản trước 17 giờ ngày 21/12/2022

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ Văn phòng Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Website: www.vtca.vn; email: [email protected].

Điện thoại: 02439726442 hoặc: 0934696646 (chị Lan).

8. Lưu ý quan trọng:

* Theo quy định tại Điểm 3, Điều 18, Chương IV, Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 về hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định:

3. Không bắt buộc phải cập nhật kiến thức đối với người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12 của năm tiếp theo năm được cấp chứng chỉ.

          * Theo QĐ 97/QĐ-TCT ngày 24/01/2022 của Tổng Cục Thuế qui định về chương trình khung cập nhật kiến thức của năm 2022 như sau:

“Thời gian cập nhật kiến thức: Tối thiểu 24 giờ/năm. Trong đó:

 - Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế: 20 giờ.

          - Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp: 04 giờ.”

Như vậy đối với các cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được cấp trong năm 2022 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức trong năm 2022. Các trường hợp khác phải thực hiện CNKT đủ thời gian tối thiểu cho năm 2022 theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC và Quyết định số 97/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.

Theo cập nhật số liệu Đại lý thuế (ĐLT) theo số lượng được công bố trên trang web Tổng Cục Thuế đến ngày 13/10/2022 là 844 ĐLT, trong đó: ĐLT đang hành nghề: 698, ĐLT tạm đình chỉ: 90, ĐLT bị thu hồi: 56, trong đó có những ĐLT bị tạm đình chỉ với sơ suất là do chưa cập nhật đủ giờ cho việc hành nghề ĐLT theo qui định, vì vậy đề nghị các Anh/ Chị là cá nhân hành nghề lưu ý cập nhật đầy đủ số giờ để tránh ĐLT bị đình chỉ, ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề của các Anh/Chị và của ĐLT.

* Đối với các cá nhân có chứng chỉ ĐLT, sau khi tham dự lớp cập nhật, Hội Tư vấn thuế sẽ cấp Giấy xác nhận số giờ cập nhật. Giấy xác nhận được cấp dựa trên thông tin các học viên đăng ký. Để tránh sai sót trong việc cấp Giấy xác nhận cho học viên, không ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề, đề nghị học viên lưu ý đăng ký/cung cấp đúng theo thông tin được cấp trên chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế do Tổng cục Thuế cấp (số chứng chỉ, ngày cấp, ngày tháng năm sinh). Các Học viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp. (Trường hợp học viên nhờ người đăng ký cũng phải kiểm tra, đối chiếu thông tin cho chính xác trước khi gửi).

* Để việc gửi giấy xác nhận cập nhật kiến thức đến học viên thuận lợi, đề nghị học viên khi đăng ký học cung cấp cụ thể địa chỉ nhận Giấy xác nhận. Trường hợp có thay đổi địa chỉ nhận vui lòng gửi email về VTCA chậm nhất 05 ngày sau khi kết thúc lớp học.

Trân trọng!