Tổng cục Thuế Thông báo về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2019

09/23/2019 09:08:27 AM
Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2019 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế - kỳ 2 năm 2019

            1. Thời gian thi: Chiều ngày 12/10/2019 và ngày 13/10/2019:

- Chiều ngày 12/10/2019: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 14 giờ 00 phút.

            - Sáng ngày 13/10/2019: thi môn Pháp luật về thuế. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 07 giờ 00 phút.

            - Chiều ngày 13/10/2019: thi môn Kế toán. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ 15 phút.

            2. Địa điểm:

            - Tại Hà Nội: Học viện Ngân hàng, Số 12 phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

            - Tại Tp Hồ Chí Minh: Trường Đại học Tài chính - Marketing, Số 2C, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Danh sách thí sinh: theo Quyết định số 215/QĐ-HĐT ngày 19/9/2019 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi, đủ điều kiện miễn thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ thi thứ hai năm 2019 (Xem file đính kèm).

4. Lưu ý:

- Thông báo này thay cho giấy báo thi. Hội đồng thi không gửi giấy báo thi đến từng thí sinh.

- Đề nghị thí sinh có mặt làm thủ tục và dự thi đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu – đối với người nước ngoài). Thí sinh nhận phiếu dự thi khi đến làm thủ tục dự thi.

- Thí sinh kiểm tra thông tin của mình trong danh sách đã được đăng tải kèm theo thông báo này. Trường hợp thông tin của thí sinh có sai sót so với hồ sơ đã nộp cho Hội đồng thi, đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng thi trước ngày 27/9/2019  theo số điện thoại: 024.39727772.

- Danh sách thí sinh từng phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi vào chiều ngày 12/10/2019.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2019 trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm :
Theo Trang Web Tổng cục Thuế