Tiếp tục giữ trần chi phí lãi vay 30% đối với giao dịch liên kết

01/05/2021 10:32:43 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, tiếp tục giữ nguyên quy định mức trần chi phí lãi vay 30%, cho chuyển tiếp chi phí lãi vay sang 5 năm tiếp theo.

 

thủy sản
Ảnh minh họa: Nhật Minh.
 

Bổ sung quy định miễn áp dụng quy định đối với nhà ở xã hội

Trao đổi với phóng viên TBTCO sáng 6/11, ông Vũ Mạnh Cường - Vụ trưởng Vụ Thanh tra, kiểm tra (Tổng cục Thuế) cho biết, một trong những điểm mới cơ bản của Nghị định 132/2020/NĐ-CP là bổ sung thêm đối tượng miễn áp dụng quy định đối với “nhà ở xã hội”.

Phân tích về quy định xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, ông Cường cho biết, trong thực tế các tập đoàn đa quốc gia thực hiện sắp xếp các giao dịch, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ trong nội bộ tập đoàn, nhưng bản chất thực tế không cung cấp dịch vụ này hoặc các dịch vụ xét về bản chất phục vụ cho mục tiêu quản trị của công ty mẹ, phục vụ lợi ích cổ đông, dịch vụ phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác...

Vì vậy, để đảm bảo xác định đúng nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, tránh thất thu ngân sách nhà nước, nghị định đưa ra quy định về điều kiện để các khoản chi phí dịch vụ thanh toán cho bên liên kết được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ và các khoản chi phí dịch vụ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Nội dung này kế thừa quy định tại Nghị định 20.

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế

Nghị định 132 quy định nghĩa vụ trong kê khai giao dịch liên kết và nghĩa vụ chứng minh giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc giao dịch độc lập thuộc về người nộp thuế. Do đó, căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế, nghị định quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết theo hướng: quản lý giá giao dịch liên kết theo rủi ro.

Tuy nhiên, trong trường hợp người nộp thuế không tuân thủ việc nộp tờ khai, kê khai thuế đối với giao dịch liên kết theo quy định, cơ quan thuế thực hiện quyền ấn định thuế. Đồng thời, nghị định kế thừa các quy định tại Nghị định 20 về  trách nhiệm của cơ quan bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

Riêng đối với quy định về chi phí lãi vay, Nghị định 132/2020/NĐ-CP kế thừa Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 do Chính phủ ban hành ngày 24/6/2020, trong đó nâng mức khống chế từ 20% lên 30% lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi, tiền vay; cho chuyển tiếp chi phí lãi vay sang 5 năm tiếp theo và mở rộng đối tượng miễn áp dụng quy định khống chế.

Vì vậy, Nghị định 132 tiếp tục kế thừa quy định tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP về quy định khống chế trần lãi vay và có bổ sung thêm đối tượng miễn áp dụng quy định đối với các dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác).

Về cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết, căn cứ Luật Quản lý thuế số 38 quy định về cơ sở dữ liệu thương mại sử dụng trong kê khai, quản lý đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, Nghị định 132 đã bổ sung khái niệm và quyền của cơ quan quản lý thuế và hải quan trong việc mua và sử dụng cơ sở dữ liệu thương mại trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả quản lý chuyển giá của các quốc gia tiên tiến trên thế giới, tổng kết thực tiễn áp dụng quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Việt Nam.

Ngoài ra, quy định nội dung về cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết cơ bản tại Nghị định 132 cũng kế thừa các quy định của Nghị định 20 hiện hành.

Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết phải kê khai thuế

Liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, người nộp thuế có trách nhiệm tự khai, tự tính, tự nộp chính xác, trung thực đối với nghĩa vụ thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế không tuân thủ thì cơ quan thuế áp dụng các biện pháp xử lý trong đó có biện pháp ấn định về thuế. Về việc nộp và lưu giữ các tài liệu của doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Luật Quản lý thuế số 38 đã bổ sung quy định người nộp thuế có phát sinh quan hệ và giao dịch liên kết phải có nghĩa vụ kê khai, lưu giữ và cung cấp hồ sơ thông tin về xác định giá giao dịch liên kết.

Việc cung cấp thông tin về giao dịch liên kết bao gồm cả báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập đoàn, công ty mẹ tối cao nhằm phục vụ công tác quản lý của cơ quan thuế, công tác trao đổi thông tin về các đối tượng doanh nghiệp đa quốc gia có quy mô lớn theo tiến trình cam kết tham gia Diễn đàn cam kết chung IF của Việt Nam.

Đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của các công ty mẹ có doanh thu hợp nhất toàn cầu áp dụng theo ngưỡng chung trên thế giới là 750 triệu Euro (tương đương khoảng 18.000 tỷ đồng) đã được các nước thành viên BEPS thống nhất áp dụng trong chính sách quản lý nội địa và hướng tới cơ chế trao đổi thông tin tự động trong giai đoạn 2019 - 2020.

Từ góc độ hội nhập thuế quốc tế, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về kê khai báo cáo lợi nhuận liên quốc gia phù hợp cam kết quốc tế tại các Diễn đàn BEPS mà Việt Nam là thành viên.

Tuy nhiên, Nghị định 132 cũng quy định các trường hợp miễn kê khai, đó là người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro chuyển giá thấp được áp dụng cơ chế đơn giản hoá trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ đối với cả doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Quy định này kế thừa các trường hợp miễn trừ đã quy định tại Nghị định 20 tương ứng theo ngưỡng doanh thu, ngưỡng giá trị giao dịch liên kết, mức tỷ suất lợi nhuận và trường hợp đã ký thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) với cơ quan thuế./.

Nội dung Nghị định 132/2020/NĐ-CP

 

Theo Thời báo Tài chính