banner web

 

THÔNG BÁO HOÃN CÁC LỚP ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

4/5/2021

Kính gửi quý học viên

Chúng tôi đã đăng thông báo về Chương trình đào tạo quản trị cơ bản cho doanh nghiệp Khai giảng 4/5/2021 tại Hà Nội.

Tuy nhiên do tình hình diễn biến mới của dịch Covid-2019 còn phức tạp nên Ban Tổ chức đã quyết định hoãn các lớp này. Chúng tôi sẽ thông báo lại đến Quý học viên khi có lịch học chính thức.

Xin trân trọng cảm ơn!