banner web

 

Những câu hỏi thường gặp khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

04/12/2021 09:57:51 AM
Qua tổng hợp những vướng mắc của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, nhiều câu hỏi được người nộp thuế gửi đến liên quan đến hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, đối tượng phải quyết toán, thủ tục quyết toán thuế…

 

quyết toán thuế
Do tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế qua mạng, nên rất ít cá nhân trực tiếp đến cơ quan thuế làm thủ tục quyết toán thuế. Ảnh: Nhật Minh.
 

Liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020, nhiều người nộp thuế hỏi thời hạn mà cá nhân phải quyết toán thuế? Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020 sau thời gian quy định, hoặc không nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thì có bị phạt không và mức phạt như thế nào.

Về nội dung này, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, thì thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2020 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo.

Thời hạn cuối cùng quyết toán thuế TNCN năm 2020 của cá nhân là ngày 4/05/2021.

Cá nhân có số thuế nộp thừa, nếu không nộp hồ sơ quyết toán thuế (do không có nhu cầu hoàn thuế), hoặc muốn hoàn thuế nhưng nộp hồ sơ sau ngày 4/5/2021 thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính.

Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm năm 2020 và nộp hồ sơ quyết toán thuế sau ngày 4/5/2021 thì sẽ bị áp dụng các mức phạt sau đây: Nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

Một nội dung khác được người nộp thuế quan tâm, đó là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải thực hiện quyết toán thuế TNCN có đúng không?

Trả lời câu hỏi này, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Phát sinh số thuế phải nộp thêm trên 50.000 đồng; có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Câu hỏi trường hợp cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế tại cơ quan thuế thì xác định nơi nộp hồ sơ như thế nào? Đây cũng là câu hỏi được nhiều người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế thời gian qua.

Trả lời câu hỏi này, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm.

Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thi cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau: Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú./.

 

Theo Thời báo Tài chính