Lịch cập nhật kiến thức tháng 06 và tháng 07/2023

05/29/2023 11:39:35 AM

Kính gửi: Quý Hội viên
 

Để giúp cho Hội viên lên kế hoạch cập nhật kiến thức trong những tháng gần đây; Hội Tư vấn thuế Việt Nam thông báo lịch cập nhật kiến thức tháng 06 và tháng 07/2023 như sau:
 

1. Lớp CNKT tháng 06/2023: 08 giờ kiến thức thuế
- Thời gian: 01 ngày – Thứ Sáu, ngày 23/06/2023, từ 8h00-17h30;
- Nội dung: Phòng tránh rủi ro trong thanh, kiểm tra thuế và giải đáp vướng mắc về thuế.
- Giảng viên: Bà Lê Thị Chinh – Phó Vụ trưởng Tổng cục Thuế
- Trao đổi giải đáp vướng mắc:
+ Giảng viên và Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế (VIAC), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

 

2. Lớp CNKT tháng 07/2023: 04 giờ kiến thức thuế và 04 giờ kiến thức kế toán
- Thời gian: 01 ngày, từ 8h00-17h30
- Nội dung 04 giờ kiến thức thuế:
+ Lưu ý xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN; Đặc biệt là chi phí lãi vay đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Thực hiện thuế nhà thầu;
+ Trao đổi giải đáp vướng mắc.
- Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế (VIAC), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

 

- Nội dung 04 giờ kiến thức kế toán:
+ Những nội dung cần lưu ý khi hạch toán kế toán, lập BCTC; Công tác kế toán đối với hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai;
+ Trao đổi giải đáp vướng mắc.
- Giảng viên:  Thạc sỹ Phạm Thị Loan Trưởng phòng, Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán – BTC;

Hội Tư vấn thuế Việt Nam thông báo để quý Hội viên biết và theo dõi, thông tin cụ thể Hội sẽ đăng tải lên Website: vtca.vn và gửi email đến các học viên sau.