banner web

 

Khen thưởng thi đua cho Hội viên VTCA

01/05/2021 10:32:37 AM

Tiếp theo danh hiệu cao quý Huân chương Lao động Hạng 3 của Nhà nước trao tặng cho Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhân sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội và Đại hội đại biểu lần thứ 3, trong hai năm qua Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã tiếp tục đạt được thành tích nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội đã được Đại hội Nhiệm kỳ 3 thông qua. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách chế độ, quản lý thuế, công tác phản biện và phát triển hệ thống Đại lý thuế về cả số lượng và chất lượng. Những đóng góp của Hội đã được Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành thuế, cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế ghi nhận và đánh giá cao. Căn cứ vào thành tích trên, ngày 11/6/2020, Bộ trưởng Tài chính đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-BTC và Quyết định số 841/QĐ-BTC, tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 và tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Hội Tư vấn thuế Việt Nam.

Có được thành tích trên là do sự nỗ lực, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo Hội và sự đồng hành của các Hội viên trong các hoạt động chung của Hội cũng như quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu uy tín của công ty, cá nhân hội viên trong hoạt động hành nghề.  Để chuẩn bị cho công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và chào mừng kỷ niệm 13 năm thành lập Hội, đáp ứng  đủ điều kiện bình xét cho công tác thi đua khen thưởng danh hiệu cao ở các năm sau, đặc biệt năm 2023: kỷ niệm15 năm thành lập Hội và Đại hội nhiệm kỳ 4; Năm 2020 Lãnh đạo Hội dự kiến sẽ trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho các hội viên (tập thể, cá nhân) đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong  hoạt động kinh doanh, có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội, phát triển Đại lý thuế ngày càng vững mạnh;  làm tốt công tác dịch vụ thủ tục về thuế, tư vấn chính sách pháp luật thuế, giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước được thuận lợi và hiệu quả trong giai đoạn từ năm 2018-2020.

Ban chấp hành Hội dự kiến sẽ tổ chức việc trao tặng các danh hiệu vào dịp tọa đàm công tác phát triển Đại lý thuế theo tinh thần Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Để có cơ sở xét tặng Giấy khen, đề nghị các hội viên có thành tích gửi đề xuất khen thưởng về Hội gồm: báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân; xác nhận của Cơ quan quản lý Thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế tính đến thời điểm nộp báo cáo, có thành tích đóng cho công tác thuế tại địa phương.

Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Văn phòng Hội: trước ngày 15/09/2020 (các mẫu đính kèm).

  • Địa chỉ: Hội Tư vấn thuế Việt Nam, phòng 910 tầng 9, số 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Email: [email protected]

Đề nghị hội viên gửi hồ sơ về Văn phòng Hội qua đường bưu điện và qua email để Văn phòng Hội tập hợp trình Hội đồng thi đua khen thưởng.

Đính kèm:

- CV 34/HTVT v/v khen thưởng thi đua

Mẫu Báo cáo thành tích thi đua khen thưởng