Hơn 8.490 tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử

03/26/2020 03:28:33 PM
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện đã có 2.354 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử. Số hồ sơ tiếp nhận là 2.849, đạt tỷ lệ 97,8%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn bằng phương thức điện tử là 1.695 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là 8.492 tỷ đồng.
cục thuế bắc cạn
Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế Bắc Kạn. Ảnh: NM.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử... đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế về khai thuế điện tử cho thấy, đến nay hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 20/3/2020 có 758.676 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,91% doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là hơn 2,2 triệu hồ sơ.

Hiện  nay Tổng cục Thuế cũng đã phối hợp với với 55 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Tổng cục Thuế đang tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 20/3/2020, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 756.712 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,65%.

Đặc biệt, công tác hoàn thuế điện tử cũng được triển khai rộng rãi tại tất cả 63 cục thuế. Báo cáo cho thấy, tính từ đầu năm 2020 đến nay đã có 2.354 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 97,63%. Số hồ sơ tiếp nhận là 2.849 hồ sơ trên tổng số 2.911 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97.87%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.695 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 8.492 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết đã tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến nay đã có 255 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Có 236.909 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 3.851 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 330 tỷ đồng./.

 

Theo Thời báo Tài chính