Đánh giá chi phí tuân thủ Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019

07/31/2019 04:26:04 PM
Nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ để giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, Cơ quan Hải quan tiến hành đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan từ phía doanh nghiệp.

Việc đánh giá được thực hiện đối với các thủ tục hải quan (ở cấp Tổng cục, Cục, Chi cục) kể từ đầu năm 2019 đến thời điểm khảo sát. Kết quả đánh giá sẽ góp phần giúp cơ quan hải quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, cắt giảm chi phí tuân thủ đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính liêm chính, minh bạch trong môi trường thông quan.

Để thực hiện cuộc khảo sát đánh giá nêu trên, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan trân trọng đề nghị Quý Hội viên tham gia đánh giá theo hướng dẫn và nội dung ghi tại Phiếu đánh giá và gửi lại nội dung trả lời theo địa chỉ hòm thư điện tử của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (hoituvanthuevietnam@gmail.com) và Tổng cục Hải quan (bancchdh@customs.gov.vn) để tổng hợp. Thời gian tiếp nhận trả lời khảo sát từ doanh nghiệp bắt đầu từ 01/8/2019 đến 20/8/2019.

Bản mềm Phiếu đánh giá được đính kèm TẠI ĐÂY.

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và Tổng cục Hải quan rất mong được sự hợp tác từ Quý Hội viên trong việc khảo sát, đánh giá để có đủ lượng thông tin cần thiết phục vụ cho việc phân tích, đánh giá.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Hội viên./.