Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thuế: Quyết tâm xây dựng ngành thuế ngang tầm khu vực và thế giới

07/30/2020 10:14:48 AM
Qua hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc (28-29/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế 

 

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ,  Học viện Tài chính...; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Thuế và 150 đại biểu chính thức, đại diện cho 538 đảng viên, sinh hoạt tại 27 tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Cao Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh, ngay từ đầu năm, khắc phục những khó khăn của dịch Covid-19, trong bối cảnh giãn cách xã hội, các đơn vị đã ra sức thi đua, một mặt thực hiện nhiệm vụ chính trị, một mặt chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế lần thứ X. 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế lần thứ X được tổ chức đúng thời điểm toàn ngành xây dựng chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch cải cách hệ thống thuế 5 năm 2020-2025. Đồng thời, trước làn sóng của kỷ nguyên số, yêu cầu quản lý thuế phải bắt kịp và điều chỉnh kịp thời với quan hệ kinh tế mới phát sinh. Bên cạnh đó, cũng tại thời điểm này, nguy cơ làn sóng dịch Covid-19 đang quay trở lại đe doạ trực tiếp tới tình hình phát triển kinh tế xã hội, các ngành kinh tế trọng điểm, kéo theo những tác động bất lợi đến kết quả thu ngân sách của năm 2020 và những năm tiếp theo. Nhận thức được bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 4 nhiệm vụ.

Thứ nhất, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015-2020; khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong 5 năm 2020-2025.

Thứ hai, thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế, Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương  nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ ba, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ tư, lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV. 

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn khẳng định, sự phát triển của ngành thuế đang đứng trước thời cơ và vận hội mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Thành công của đại hội có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của ngành thuế từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Với tinh thần đổi mới và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính, góp phần xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế quyết tâm xây dựng ngành thuế Việt Nam phát triển, vững bước tiến lên ngang tầm khu vực và thế giới. 

 

 

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng trình bày dự thảo báo cáo chính trị nêu bật các kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Về mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế; lãnh đạo Đảng bộ và toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Đảng bộ đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Xây dựng và thực hiện chính sách động viên thu NSNN hợp lý, có sức cạnh tranh nhằm nâng cao môi trường thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, trong đó trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu đạt 21-22% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19-20% GDP; tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đến năm 2025 đạt trên 85%.

Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên.

100% các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% chi bộ xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý; thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Giữ mức 100% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 20% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho  150-200 quần chúng ưu tú, kết nạp tối thiểu từ 100 -150 đảng viên mới; 100% đảng viên mới được chuyển đảng chính thức.

 

 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục lãnh đạo toàn ngành tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 và những năm tiếp theo được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao. 

Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; rà soát, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; chống chạy chức, chạy quyền và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ theo quy định 205-QĐ/TW. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế; Thường xuyên tổ chức các “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới, giao lưu trực tuyến nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hoá đơn nhằm phát hiện việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp của doanh nghiệp; đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật...

Ngoài những giải pháp nêu ra trong dự thảo báo cáo chính trị, tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới như các tham luận: Vai trò của chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý thu thuế đối với DN lớn, các khoản thu ngân sách trung ương; Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các cơ quan thuế đáp ứng yêu cầu hợp nhất chi cục thuế khu vực; Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế góp phần cùng toàn Đảng bộ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã lãnh đạo các vụ/đơn vị hoàn thành khối lượng công việc chuyên môn lớn đạt chất lượng và tiến độ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và cả nhiệm kỳ, đặc biệt là công tác thu NSNN, quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng thể chế, chính sách và đặc biệt là kiện toàn tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Cùng với đó, Đảng bộ đã chuẩn bị các văn kiện Đại hội, đề án nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình, quy định. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế đã thể hiện được nhiều ưu điểm, đạt nhiều kết quả, thành tích, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần cùng Đảng bộ Bộ Tài chính hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV đã đề ra. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ngoài các nội dung được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế và tham luận của các Đảng bộ, Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Thân đề nghị Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình… nhằm nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của Đảng, trách nhiệm nêu gương, đoàn kết thống nhất, hướng đến thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

 

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025

Theo Tổng cục thuế