Bộ Tài chính triển khai chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính

06/27/2024 09:51:20 AM

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) vừa có Công văn số 611/THTK-DVC về việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC) và việc tuyên truyền chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID là điều kiện cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Một là, về việc đồng bộ đầy đủ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống EMC:

Hoàn thành tích hợp, đồng bộ thông tin dữ liệu về dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của đơn vị với Cổng DVC của Bộ Tài chính, thời hạn hoàn thành trong tháng 6/2024.

Chủ động so sánh số liệu trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến hết 31/5/2024 giữa Hệ thống EMC và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp dữ liệu không đồng bộ, đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 2278/BTTTT-CĐSQG ngày 12/6/2024. Thời hạn bổ sung dữ liệu đến hết ngày 20/6/2024.

Hai là, về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện TTHC:

Công dân có tài khoản Dịch vụ công quốc gia và VNeID thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản:

Bước 1: Kiểm tra tài khoản tại Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được cập nhật số CCCD với CSDL về Dân cư hay chưa? Nếu chưa được cập nhật sẽ thực hiện cập nhật số CCCD theo hướng dẫn sau khi đăng nhập, nếu đã được cập nhật số CCCD sẽ chuyển sang bước 2.

Bước 2: Thực hiện đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VneID) để hệ thống thực hiện liên kết tài khoản.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện thông báo, hướng dẫn các cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện. Theo đó, Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID kể từ ngày 15/06/2024.

Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VneID, công dân liên hệ với Bộ Công an theo tổng đài 1900.0368 để được hỗ trợ.

gdt.gov.vn