Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam làm việc với ông Bùi Văn Nam- Tổng cục Trưởng-Tổng cục Thuế

09/25/2013 04:03:58 PM
Ngày 04/04/2013 Ban chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam có buổi làm việc với ông Bùi Văn Nam- Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II.

 

Tham dự buổi làm việc về phía Hội tư vấn Thuế có sự tham gia của Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam; Tổng thư ký; Các Phó Chủ tịch Hội; các ủy viên Ban chấp hành; Ban kiểm tra và văn phòng Hội.

 

Về phía Tổng cục Thuế có sự tham gia của ông Bùi Văn Nam- Tổng cục Trưởng; Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ; Văn phòng Tổng cục Thuế.

 

Bà Nguyễn Thị Cúc thay mặt Ban chấp hành cám ơn sự hỗ trợ hợp tác của Tổng cục Thuế trong thời gian qua và báo cáo tình hình chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ II Hội tư vấn thuế vào sáng thứ Sáu, ngày 26/4 tại phòng họp Bộ Tài chính. Lãnh đạo Hội tư vấn Thuế trân trọng kính mời Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế tham dự và có bài phát biểu tại Đại hội.

 

Ngoài ra Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày thêm các vướng mắc trong việc sử dụng chữ ký số của Đại lý thuế: đặc biệt từ ngày 01/7/2013 thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì: “người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử” Theo quy định hiện hành, mỗi doanh nghiệp khai thuế qua mạng phải có chữ ký số riêng. Nhưng ĐLT thực hiện kê khai thuế cho nhiều khách hàng (ví dụ như ĐLT Cường Long Khánh Linh ở Quảng Ninh đã làm đại lý kê khai thuế cho khoảng 80 doanh nghiệp) thì chưa thực hiện kê khai qua mạng được. Hội kiến nghị Lãnh đạo Tổng cục cần sớm quy định về thủ tục hành chính để ĐLT được dùng một chữ ký số cho tất cả các hồ sơ của những doanh nghiệp mà ĐLT đại diện.  

 

Ông Bùi Văn Nam chúc mừng những thành tích Hội tư vấn Thuế đã được trong thời gian qua và sẽ cố gắng xắp xếp thời gian tham dự, phát biểu tại Đại hội nhiệm kỳ II của Hội. Về  những vướng mắc của Đại lý thuế theo đề xuất của Hội, Tổng cục Thuế ghi nhận để bổ sung sửa đổi trong Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế mới, đáp ứng, khuyến khích Đại lý thuế phát triển, hỗ trợ người nộp thuế, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế.

 

Ông cũng mong muốn Hội sẽ tiếp tục giúp Tổng cục Thuế trong công tác  tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế đến cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế được thuận lợi, nâng cao hiệu quả của công tác thuế. Để Hội tư vấn thuế thực sự là cánh tay nối dài của Tổng cục Thuế. 

 

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

 

 

 

 

 

 

Theo VTCA