Số văn bản:
3872/TCT-CS
Trích yếu:Về việc tên sản phẩm trên hóa đơn
Ngày ban hành:
15/11/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ