Số văn bản:
17963 /BTC-TCT
Trích yếu:Về việc tính thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ%.
Ngày ban hành:
25/12/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế GTGT