VTCA tổ chức lớp cập nhật chính sách thuế và kế toán tháng 04/2024 với gần 500 học viên tham gia.

04/25/2024 01:43:03 PM

Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức lớp trực tuyến để cập nhật kiến thức về thuế và kế toán cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế. Lớp học diễn ra vào ngày 24/04/2024 với thời gian từ 8h00-12h00 và từ 13h30-17h30.

Buổi sáng, trong vòng 4 giờ, lớp học sẽ tập trung vào pháp luật kế toán. Nội dung bao gồm các vướng mắc khi thực hiện Chế độ Kế toán doanh nghiệp và định hướng sửa đổi. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC cũng được đề cập.

Buổi sáng cũng có phần trao đổi giải đáp vướng mắc do giảng viên Bà Cát Thị Hà - Thạc sĩ Kinh tế, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Phó tổng giám đốc hãng kiểm toán AASC trực tiếp và bà Đoàn Thị Thúy Giám đốc kiểm toán AASC  thực hiện.

Buổi chiều, cũng trong vòng 4 giờ, lớp học tập trung vào pháp luật thuế. Nội dung bao gồm lưu ý về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Đặc điểm của thương mại điện tử và kinh doanh nền tảng số cũng được đề cập. Phần trao đổi giải đáp vướng mắc được giảng viên Ông Phan Vũ Hoàng - Thạc sĩ Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cấp cao của Đại học Hawaii tại Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam trực tiếp thực hiện.

Lớp học được tổ chức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom. Thành phần bao gồm giám đốc doanh nghiệp, giám đốc tài chính, kế toán các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có quan tâm đến thuế và kế toán. Cũng như nhân viên đại lý thuế và người có chứng chỉ hành nghề Kế toán hoặc Đại lý thuế. Sau khi tham dự lớp cập nhật, Hội Tư vấn thuế sẽ cấp giấy xác nhận số giờ cập nhật theo quy định của Tổng cục Thuế.

Đây là dịp để các cá nhân và tổ chức nắm bắt chính xác và tuân thủ đúng pháp luật về thuế và kế toán, đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số đang phát triển mạnh mẽ.