Tháo gỡ vướng mắc về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

02/24/2021 09:45:56 AM
Những vướng mắc về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam vừa được Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp thỏa đáng…

 

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 4991/CTHN-TTHT ngày 8/2/2021 phúc đáp những vướng mắc của Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam về đăng ký người phụ thuộc.

Công văn số 4991/CTHN-TTHT nêu rõ, căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trường hợp cá nhân người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công đáp ứng điều kiện là cá nhân cứ trú tại Việt Nam thì được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho ngươi phụ thuộc là con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học  bậc học phổ thông không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Người phụ thuộc bao gồm: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng.

Ngoài các nội dung trên, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết hồ sơ chứng minh người phụ thuộc…

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra thuế số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

 

Theo Tạp chí tài chính