Thông báo


VTCA tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

29/6/2018
Thực hiện các Nghị quyết 19-CP và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Triển khai Quy chế Phối hợp số 1016/QCPH/TCT-HTVT giữa Tổng cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam, công văn số 3013/TCT-T

VTCA mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu cho người làm công tác kế toán, tài chính và người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Khai giảng tại Hà Nội ngày 9/7 và Tp Hồ Chí Minh ngày 12/7 năm 2018

19/6/2018
Để giúp các cá nhân đang làm công tác kế toán, tài chính, thuế tại các tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian tới, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế, kế toán chuyên sâu từ hệ thống chính sách thuế được cập nhật mới nhất đến biểu mẫu kê khai nộp thuế, hoàn thuế, quy định về

Thông báo của Tổng cục Thuế số 41/TB-HĐT ngày 12/6/2018 về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018

13/6/2018
Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018 thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2018.

Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA)

15/5/2018
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ Marketing Công ty TNHH PwC Việt Nam, ấn phẩm Kỷ yếu 10 năm Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã được xây dựng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội.

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức buổi cập nhật về thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24/5/2018

4/5/2018
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức buổi cập nhật miễn phí về chính sách thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 24/5/2018

Cập nhật chính sách Thuế tại Hà Nội ngày 13/3/2018:

27/3/2018
Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017, về khấu trừ, hoàn thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và nội dung mới theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Cập nhật chính sách thuế mới tại Đồng Nai tháng 3 năm 2018

27/3/2018
Lưu ý trong khai quyết toán thuế năm 2017; thực hiện thuế GTGT, hóa đơn chứng từ và quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016

14/7/2016
Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016.

Thông báo về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015

1/8/2015
Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 như sau:

Thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội Tư vấn thuế Việt Nam năm 2015

10/7/2015
Ngày 17 tháng 6 năm 2015 Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tại Hội Tư vấn thuế Việt Nam. Trên cơ sở kết quả kiểm tra ngày 3/7/2015, Bộ Nội Vụ đã ban hành công văn số 2907/BNV-TCPCP về việc thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội năm 2015.

VTCA tổ chức buổi hội thảo: Các giải pháp đột phá của Chính phủ Việt Nam về cải thiện môi trường đầu tư, Thuế đối với các doanh nghiệp FDI và Nhật Bản

10/6/2015
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những giải pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, các thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi Cập nhật các chính sách thuế mới áp dụng từ năm 2015 và quản lý rủi ro về Thuế, nội dung cập nhật sẽ được trình bày bằng tiếng Nhật tại 2 địa bàn Hà Nội và HCM

VTCA thông báo ĐỊA ĐIỂM lớp Thanh Tra Thuế ngày 29/5/2015

26/5/2015
VTCA thông báo ĐỊA ĐIỂM lớp Thanh Tra Thuế ngày 29/5/2015

Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015

20/5/2015
Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 771/QĐ-TCT ngày 23/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015.

VTCA thông báo HOÃN mở lớp Hướng dẫn mẫu khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 25/03/2015

24/3/2015
VTCA thông báo HOÃN mở lớp Hướng dẫn mẫu khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 25/03/2015

VTCA giới thiệu sách KẾ TOÁN mới

26/2/2015
Hội Tư vấn thuế Việt Nam có bán Bộ sách Chế độ kế toán doanh nghiệp (áp dụng cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ) - Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

VTCA thông báo HOÃN mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

3/2/2015
Hội Tư vấn thuế Việt Nam thông báo về việc HOÃN mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

VTCA mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

29/1/2015
VTCA mở lớp Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 và chính sách thuế mới áp dụng từ 1/1/2015 tại Hà Nội vào ngày 06/02/2015

VTCA mở lớp lưu ý trong kê khai thuế GTGT, chi phí tính thuế TNDN năm 2014 và cập nhật chính sách thuế mới năm 2015 tại Hồ Chí Minh

29/1/2015
VTCA mở lớp lưu ý trong kê khai thuế GTGT, chi phí tính thuế TNDN năm 2014 và cập nhật chính sách thuế mới năm 2015 tại Hồ Chí Minh vào ngày 7/2/2015

VTCA thông báo về việc nhận cập nhật hướng dẫn chính sách thuế tại doanh nghiệp

26/1/2015
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các nội dung mới đang có hiệu lực của chính sách thuế GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn chứng từ; giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực thi, Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhận cập nhật hướng dẫn cho cán bộ của các doanh nghiệp có nhu cầu

Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm: “Giải pháp nhằm phát triển đại lý thuế Việt Nam” vào ngày 12/12/2014

27/11/2014
Nhằm triển khai các giải pháp của Chính phủ và Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 của Bộ tài chính đồng thời tạo một diễn đàn thảo luận thực trạng hoạt động của các Đại lý Thuế và các biện pháp đẩy mạnh sự phát triển Đại lý Thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm: “Giải pháp nhằm phát triển đại lý thuế Việt Nam”.

VTCA tổ chức lớp cập nhật chính sách thuế mới bằng Tiếng Anh

7/10/2014
In efforts to assist members and businesses staying abreast of Vietnam’s changing tax environment, VTCA is pleased to organise this 2014 Tax Update, to be presented by distinguished speakers who are tax practitioners and members of VTCA, and chaired by Madame Nguyen Thi Cuc (VTCA’s President and former Deputy General Director of General Department of Taxation).

VTCA mở lớp BD nghiệp vụ thuế chuyên sâu, ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Hà Nội ngày 20/10/2014 và Tp Hồ Chí Minh ngày 3/11/2014

22/9/2014
Để giúp các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ dự kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dự kiến tổ chức vào tháng 12/2014 và các cá nhân đang làm công tác kế toán, tài chính, thuế tại các tổ chức sản xuất kinh doanh, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế chuyên sâu về hệ thống chính sách thuế, cập nhật những quy định mới cũng như về biểu mẫu kê khai nộp thuế, hoàn thuế,

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

11/9/2014
Ngày 10/9/2014, Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ (HNDV) làm thủ tục về thuế năm 2014 Tổng Cục Thuế đã ban hành thông báo số 01/TB-HĐT về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ HNDV làm thủ tục về thuế

VTCA mở lớp hướng dẫn rà soát kê khai thuế, thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế trước khi thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội ngày 13/92014 và Hồ Chí Minh ngày 18/9/2014

18/8/2014
VTCA mở lớp hướng dẫn rà soát kê khai thuế, thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế trước khi thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội ngày 13/92014 và Hồ Chí Minh ngày 18/9/2014

VTCA tổ chức lớp cập nhật điểm mới nhất về thuế GTGT, HĐCT và thuế TNDN áp dụng từ năm 2014 tại Quận Nam Từ Liêm ngày 28/8/2014

11/8/2014
VTCA tổ chức lớp cập nhật điểm mới nhất về thuế GTGT, HĐCT và thuế TNDN áp dụng từ năm 2014 nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm nắm bắt đầy đủ các quy định mới, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế

VTCA phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế TNDN mới áp dụng từ năm 2014

8/8/2014
Ngày 01/8/2014, Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã gửi công văn số 72/HTVT-VP thông báo Hội tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp cập nhật các chính sách thuế TNDN mới áp dụng từ năm 2014.

VTCA – hành trình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ II (2013-2018) 6 tháng đầu năm 2014 - Kết quả đáng khích lệ

28/7/2014
Với tinh thần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội BCH Hội tư vấn thuế nhiệm kỳ II, ngay từ những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014, Hội đã hoạt động tích cực toàn diện và đạt được kết quả khả quan tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác hội viên, tuyên truyền cập nhật hướng dẫn chính sách thuế mới, tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, chế độ pháp luật thuế.