Đào tạo


THÔNG BÁO VTCA MỞ 3 LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ONLINE TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

1/3/2022
Thực hiện chương trình đào tạo cập nhật kiến thức cho các Cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế và các Cá nhân, Doanh nghiệp; quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Quản lý Hành nghề Dịch vụ làm Thủ Tục về Thuế; Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế cũng đã có quyết định số 97/QĐ -TCT ngày 24 tháng 01 năm 2022 v/việc ban hành chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022. Đồng thời, để giúp cho việc quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân năm 2021, việc khai thuế, thuế GTGT, áp dụng hóa đơn điện tử và gần đây Quốc hội cũng đã có Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, trong đó có quy định chính sách miễn, giảm Thuế. Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 3 lớp Cập nhật kiến thức trong tháng 3 năm 2022 (lớp 02.03.04/2022), mỗi lớp 08 giờ, cụ thể như sau:

VTCA tổ chức thành công buổi cập nhật chính sách thuế, kế toán cho Đại lý thuế và Doanh nghiệp

21/1/2022
Ngày 18/1 vừa qua, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Lớp cập nhật kiến thức số 01 năm 2022 cho đại lý thuế và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thuế

Hơn 1.100 học viên tham dự hội thảo cập nhật thuế năm 2022

11/1/2022
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) vừa phối hợp với ACCA Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến Cập nhật thuế 2022 với sự tham dự của hơn 1.100 học viên.

Thông báo Lớp cập nhật kiến thức số 5 và 6 (bắt buộc cho người có CC hành nghề ĐL thuế)

3/11/2021
Bộ Tài chính vừa ban hành 1 số Thông tư hướng dẫn Luật QLT số 38 và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Bên cạnh đó Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 1 số Nghị quyết, Nghị định, Quyết định về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chịu tác động của Covid-19. Để giúp các doanh nghiệp, ĐLT nắm bắt kịp thời các thay đổi về chính sách và gói giải pháp hỗ trợ nói trên; Hội Tư vấn thuế Việt Nam tiếp tục tổ chức 02 lớp Cập nhật kiến thức online (lớp 05 và lớp 06) vào ngày 17 và 27/11/2021 cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề ĐLT và các Doanh nghiệp như sau.

THÔNG BÁO mở lớp cập nhật kiến thức online số 03 và 04

30/9/2021
Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 02 lớp Cập nhật kiến thức (lớp 03 và lớp 04) vào ngày 22 và 23/10/2021cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và các Doanh nghiệp chi tiết như sau

Hơn 400 học viên tham dự lớp cập nhật kiến thức thuế năm 2021 do VTCA tổ chức

17/9/2021
TCDN - Ngày 16/9, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức thành công lớp cập nhật kiến thức thuế năm 2021 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 400 học viên.