Số văn bản:
97/2017/TT-BTC
Trích yếu:Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ
Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Thuế khác