Số văn bản:
967/TCT-CS
Trích yếu:về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo NQ số 116/2020/QH14
Ngày ban hành:
05/04/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN