Số văn bản:
891/TCT-CS
Trích yếu:Về chính sách thu thuế đất
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế sử dụng đất