Số văn bản:
855/TCT-HTQT
Trích yếu:Về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân (bao gồm Trưởng đại diện và nhân viên người nước ngoài) làm việc ở Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Ngày ban hành:
15/03/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế