Số văn bản:
85/TCT-QLN
Trích yếu:Về việc xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế