Số văn bản:
5960/TCT-DNL
Trích yếu:Về việc không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác