Số văn bản:
588/QĐ-TTg
Trích yếu:Về phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”
Ngày ban hành:
18/04/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Thủ Tướng
Loại:
Quyết định
Sắc thuế:
Thuế khác