Số văn bản:
5872/TCT-HTQT
Trích yếu:Về việc rà sóat, áp dụng Hiệp định thuế
Ngày ban hành:
22/12/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác