Số văn bản:
57/TCT-CS
Trích yếu:Về trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
Ngày ban hành:
07/01/2016
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác