Số văn bản:
566/TCT-DNL
Trích yếu:Về việc khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)
Ngày ban hành:
22/02/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác