Số văn bản:
5612/TCT-CS
Trích yếu:Về hóa đơn điện tử
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ