Số văn bản:
5562/TCT-KK
Trích yếu:Về việc tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Ngày ban hành:
24/12/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế