Số văn bản:
5396/BTC-TCT
Trích yếu:Về việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và chính sách thuế TNDN đối với chi phí lãi vay trả cho tổ chức tín dụng
Ngày ban hành:
25/04/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN